چهار شنبه 12 آبان 1395
 • تلفن تماس:021-88033910
اولویت های سرمایه گذاری

اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه زیست فناوری کشاورزی :

 • بذر، نهال و نشا با استفاده از ریز ازدیادی و کشت بافت: پسته، گردو، هلو، شلیل، توت فرنگي, ارکیده، ژربرا، بنت القنسول، آنتوریوم، سيب، گيلاس؛

 • کودهای زیستی و زیست مهارگرها برای استفاده در مزارع و باغات کشور؛

 • متابولیت های ثانویه گیاهی؛

 • مکمل های خوراک دام، طیور و آبزیان مبتنی بر زیست فناوری؛

 • پروبیوتیک ها برای مصرف در دام و طیور و آبزیان؛

 •  استارترها و پروبیوتیک های لبنی؛

 

اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تجهیزات:

 • تجهیزات در بخش صنایع زيرساخت مانند WFI ,PW؛
 • تجهیزات در بخش صنایع بالادستي مانند PH؛
 • تجهیزات در بخش توليد و صنایع مياني مانند: انواع مخازن ثابت و متحرك استيل – انواع بيوراكتور با كليه تجهيزات و متعلقات مكانيكي و الكتريكي و اتوماسيون و ...؛
 •  تجهیزات در بخش صنایع پايين دستي و خالص سازي مانند: انواع فيلتر - الكتروفورز – دستگاه ها و سيستم هاي پركنی، خشک کن پاششی، ستون های کروماتوگرافی، دستگاه گرانول سازی، خشک کن سرمایشی و ...؛
 •  تجهیزات در بخش كنترل كيفيت مانند: اسپكتروفوتومتر و ... .

اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه زیست فناوری محیط زیست:

 • زیست پالائی از منابع خاک و آب؛

 • تولید پلیمرهای زیستی مناسب برای تثبیت خاک در کانونهای تولید گرد و غبار و طوفانهاي شن و نمك؛

 • اجرای عملیات میدانی تثبیت ذرات خاک در کانونهای تولید گرد و غبار و طوفانهاي شن؛

 • جلوگیری ازآلودگی هوا از طریق حذف آلاینده های سمی (ناشی ازفعالیتهای صنعتی) با استفاده از فناوریهای زیستی؛

 • تولید سوخت زیستی (بیودیزل، بیواتانل، بیوبوتانل) نسل دوم و سوم با درنظر‌گرفتن کاهش آلاینده‌های محیطی؛

 • حذف نیترات فلزات سنگین از شبکه های تامین آب آشامیدنی؛

 • حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری؛

 • بیولیچینگ فلزات با ارزش از معادن؛

 • بهره برداري ازآبهاي شور،لب‌شور و غيرمتعارف؛

اولویت های سرمایه گذاری در حوزه واکسن :

 • واکسن انسانی: DT&DTP،  Pentavalent&Hexavalent، IPV (Inactivated Polio Vaccine ) MMR ، Meningococcal conjugate ACWY، Pneumococcal conjugate، HPV (Human Papilloma virus)، Varicella، Rotavirus، Typhoid (Salmonella Typhi), CMV (Cytomegalovirus)، Leishmania، Hib،  Toxoplasma
 • واکسن دامی: تب برفکی، تب سه روزه، یون گوسفندی، اکتیمای مسری، واکسن ضد کنه، واکسن سه گانه IBR، واکسن لپتوسپیرا در سگ، واکسن ضد کیست هیداتیک؛
 • واکسن طیور: واکسن اورنیتوباکتریوم، واکسن غیرفعال سه ظرفیتی کلی باسیلوز طیور، واکسن چهارگانه IB,ND,AI,EDS، واکسن رئوویروس زنده، واکسن کوکسیدیوز ماکیان؛
 • واکسن آبزیان: واکسن چندگانه استرپتوکوکوزیس ماهی، واکسن تزریقی ماهی، واکسن بیماری های ویروسی ماهی؛

اولویت­‌های سرمایه‌گذاری در حوزه دارو:

 

First EU(US) approval year

Target

Manufacturing cell line

International non-proprietary name

(Trade name)

NO.

2006

Immune system

S.cerevisiae

Human-papillomavirus-vaccine

1

1982

Liver & adipose tissue

E.coli

Human Insulin(Humulin N)

2

1991

Liver & adipose tissue

S.cerevisiae

Human Insulin(NOVOLIN)

3

1999

Liver & adipose tissue

E.coli

Human Lys(B28), Pro(B9) Insulin

(HUMALOG MIX75/25)

4

2000

Liver & adipose tissue

E.coli

Insulin glargine 21A-Gly-30Ba-L-Arg-30Bb-L-Arg-human insulin(LANTUS)

5

2001

Liver & adipose tissue

S.cerevisiae

Insulin B28 aspart(NOVOLOG)

6

2004

Liver & adipose tissue

E.coli

3B-lysine-29B-glutamic acid-human insulin(APIDARA)

7

2005

Liver & adipose tissue

S.cerevisiae

Human like threonine B30 has been omitted C14 fatty acid chain attached to B29 Insulin(Levemir)

8

2005

IGF-1 receptor

Yeast &E.coli

IGF-1Mecasermin

9

1994

ERT

CHO

Imiglucerase

10

2003

ERT

CHO

Laronidase

11

1995

GPIIb/IIIa

Sp2/0

Abciximab

12

1998

IL2R

Sp2/0

Basiliximab

13

1999

RSV

NS0

Palivizumab

14

2003

CD20

Hybridoma

Tositumomab-I131

15

2004

CD20

CHO

Ibritumomabtiuxetan

16

2007

VEGF

E.coli

Ranibizumb

17

2007

EGFR

CHO

Panitumumab

18

2009

TNF

E.coli

Certolizumabpegol

19

2009

TNF

Sp2/0

Golimumab

20

2009

IL1b

Sp2/0

Canakinumab

21

2009

EpCAM/CD3

Hybrid hybridoma

Catumaxomab

22

2009

IL12/23

Sp2/0

Ustekinumab

23

2010

CD20

NS0

Oftumumab

24

2011

BLyS

NS0

Belimumab

25

First EU(US) approval year

Target

Manufacturing cell line

International non-proprietary name

(Trade name)

NO.

2012

B.anthrasisPA

NS0

Raxibacumab

26

2011

CD30

CHO

Brentuximabvedotin

27

2012

SBS

E.coli

Teduglutide,rDNA(Gattex)

28

2012

Toxic plasma methotrexate

E.coli

Carboxypeptidase,rDNA(Voraxaze)

29

2012

VMT

Pichiapastoris

Ocriplasmin

30

2012

ERT

Carrot root cells

Taliglucerasealfa

31

 

0%