ایران و فرانسه قرارداد ساخت دو آزمایشگاه را امضاء کردند.

1394/07/25 در ساعت 15:58:59

ایران و فرانسه قرارداد ساخت دو آزمایشگاه را امضاء کردند.

ایران و فرانسه قرارداد ساخت دو آزمایشگاه را امضاء کردند.

در سفر وزیر بهداشت کشورمان به پاریس، ایران و فرانسه قرارداد ساخت دو آزمایشگاه را امضاء کردند.
این دو قرارداد میان انستیتو پاستور ایران و یک بنیاد خیریه فرانسه امضاء شد .مصطفی قانعی رئیس انستیتو پاستور ایران پس از امضای این قرارداد گفت: طبق قرارداد، این بنیاد خیریه از ابتدای سال نو میلادی احداث یکی از آزمایشگاهها را در زهدان آغاز می کند.
وی افزود :این آزمایشگاه، تشخیص بیمارهای عفونی خطرناک خواهد بود که جمع هزینه های ساخت و تجهیز این آزمایشگاه را این بنیاد تقبل کرده و ایران زمین آن را از طریق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در اختیار این بنیاد قرار خواهد داد.
دکتر قانعی افزود: در واقع این قراردادی چهارجانبه میان وزارت بهداشت ایران، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، انستیتو پاستور ایران و بنیاد خیریه فرانسوی است که براساس قرارداد به کشورهای پاکستان و افغانستان هم خدمات ارائه خواهد شد.
رییس انستیتو پاستور گفت: قرارداد دوم هم به ساخت آزمایشگاه دیگری اختصاص دارد که قرار است در انستیتو پاستور کرج، در خصوص تشخیص با سطح امنیتی بالاتر بیماری های عفونی خطرناک، ساخته شود.
قانعی افزود: بودجه ساخت این آزمایشگاه را وزارت بهداشت پرداخت خواهد کرد و این بنیاد در ساخت، تجهیز و راه اندازی این مرکز مشاوره خواهد داد. این دو قرار داد در حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت کشورمان امضاء شد.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%