تعیین زمان مصاحبه متقاضیان استخدام در صندوق

1394/08/24 در ساعت 09:29:27

پیرو آگهی بکارگیری نیرو، افراد منتخب می‌توانند برای تعیین زمان مصاحبه، با صندوق تماس بگیرند.

تعیین زمان مصاحبه متقاضیان استخدام در صندوق

پیرو آگهی بکارگیری نیرو در حوزه‌های حسابداری و ارزیابی صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری، در مهرماه سال جاری و بر اساس غربالگری اولیه با احتساب شرایط عمومی و خصوصی مندرج در اطلاعیه، فهرست افراد منتخب برای شرکت در مصاحبه به شرح زیر اعلام می‌گردد.

افراد منتخب می‌توانند برای تعیین زمان مصاحبه با صندوق تماس بگیرند.

ردیف

شماره ملی/شناسنامه/ همراه

ردیف

شماره ملی

ردیف

شماره ملی

1

29846

9

2239820756

17

0083876863

2

09383036619

10

1719888426

18

0010798943

3

0559948689

11

0081295456

19

0013122045

4

09127040340

12

0491556969

20

0370363426

5

09122090988

13

2003233164

21

0453300278

6

76168818

14

0440081025

22

0065929039

7

1270230662

15

1282739042

23

0065946804

8

0383883601

16

0077650239

 

 

 

 

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%