چهار شنبه 12 آبان 1395
  • تلفن تماس:021-88033910
1394/08/24 در ساعت 09:29:27

تعیین زمان مصاحبه متقاضیان استخدام در صندوق

پیرو آگهی بکارگیری نیرو، افراد منتخب می‌توانند برای تعیین زمان مصاحبه، با صندوق تماس بگیرند.

تعیین زمان مصاحبه متقاضیان استخدام در صندوق

پیرو آگهی بکارگیری نیرو در حوزه‌های حسابداری و ارزیابی صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری، در مهرماه سال جاری و بر اساس غربالگری اولیه با احتساب شرایط عمومی و خصوصی مندرج در اطلاعیه، فهرست افراد منتخب برای شرکت در مصاحبه به شرح زیر اعلام می‌گردد.

افراد منتخب می‌توانند برای تعیین زمان مصاحبه با صندوق تماس بگیرند.

ردیف

شماره ملی/شناسنامه/ همراه

ردیف

شماره ملی

ردیف

شماره ملی

1

29846

9

2239820756

17

0083876863

2

09383036619

10

1719888426

18

0010798943

3

0559948689

11

0081295456

19

0013122045

4

09127040340

12

0491556969

20

0370363426

5

09122090988

13

2003233164

21

0453300278

6

76168818

14

0440081025

22

0065929039

7

1270230662

15

1282739042

23

0065946804

8

0383883601

16

0077650239

 

 

 

 

0%