حمایت مالی از پایان‌نامه ‌های دانشجویی مقطع دکتری در حوزه زیست فناوری

1394/09/05 در ساعت 11:08:32

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد در راستای اجرای پروژه‌های مرتبط با اولویتهای تعیین شده خود، نسبت به حمایت مالی از پایان‌نامه های دوره دکترای تخصصی اقدام نماید.

حمایت مالی از پایان‌نامه ‌های دانشجویی مقطع دکتری در حوزه زیست فناوری

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد در راستای اجرای پروژه‌های مرتبط با اولویتهای تعیین شده خود، نسبت به حمایت مالی از پایان‌نامه های دوره دکترای تخصصی اقدام نماید.

دانشجویان دوره دکتری تخصصی و اساتید راهنمای آنها اعم از دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیر دولتی داخل کشور می‌توانند از این حمایت بهره‌مند شوند. چگونگی بهره‌مندی از این حمایت ها بر اساس آیین نامه "حمایت از پایان‌نامه‌های دکتری" مصوب کارگروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری می‌باشد که متعاقبا از سوی ستاد اعلام خواهد شد. کلیه فرایندهای حمایتی به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه زیست فناوران ایران صورت خواهد گرفت.

اولویت‌های حمایتی به شرح ذیل می‌باشد:

حوزه محیط زیست:

1. نجات گونه هاي در حال انقراض (با تاکید بر بلوط)؛

2. توسعه کشت گیاهان شورپسند براي کنترل انتشار ریزگردها؛

3. شناسایی و حذف آلودگی هاي زیست محیطی به روش زیست فناورانه و قابل استفاده نمودن آب هاي غیر متعارف (فاضلاب هاي شهري، صنعتی و خانگی، زهاب هاي کشاورزي و آبهاي شور و لب شور)؛

4. پایدارسازي و افزایش ماندگاري مالچ هاي بیولوژیک.

حوزه کشاورزي:

1. اصلاح ژنتیکی گیاهان استراتژیک براي مقاومت به تنش هاي محیطی به ویژه خشکی، شوري، گرما و سرما؛

2. اصلاح ژنتیکی گیاهان استراتژیک براي مقاومت به تنشهاي زیستی(آفات و بیماريها) با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی و تحمل به علف کش با هدف مصرف علف کش هاي کم خطر تر؛

3. بهبود کیفیت غذایی (ویتامینها، مواد معدنی و ...) از طریق مهندسی ژنتیک؛

4. حفظ تنوع زیستی از طریق مهندسی ژنتیک؛

5. تولید مولکولهاي با ارزش در گیاهان و دام از طریق مهندسی ژنتیک؛

6. بهینه سازي ضریب تبدیل ماهی، بز و گوسفند از طریق مهندسی ژنتیک.

حوزه پزشکی: 

1. روشهاي تشخیص، پیشگیري و درمان زودهنگام سرطانهاي شایع با استفاده از زیست فناوري؛

2. تولید پپتیدها با نقش آنتی بیوتیک؛

3. تولید داروهاي ضد سرطان؛

4. تولید آنتی بادي هاي نوترکیب مونوکلونال.

حوزه صنایع تخمیري: 

1- بهبود تولید فراورده هاي تخمیري با استفاده از مهندسی متابولیک و زیست شناسی سامانه ها؛

2- تولید سوخت هاي زیستی در مقیاس نیمه صنعتی؛

3- ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با روش هاي زیستی.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%